Doogie Kamealoha M.D.(2021秋季新劇)

Disney+:醫療/劇情

播出日期:2021 09 08()

Doogie Kamealoha M.D. S1 Poster.jpg

Kourtney Kang 擔任編劇和執行製作人,創造靈感來自1989-1993年由《追愛總動員Neil Patrick Harris主演的《天才小醫生Doogie Howser, M.D.,劇中一名青少年天才當上住院醫師後,除了要應對職場上的難題也得適應自己還是青少年的生活。

ming2262 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()